Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
ActionScript graphing cookbook [electronic resource]
Tác giả: Peter Backx
Xuất bản: Birmingham: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.663
 
Core HTML5 canvas [electronic resource] : graphics, animation, and game development
Tác giả: David M Geary
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.66
 
Building web applications with SVG [electronic resource]
Tác giả: David Dailey, Jon Frost, Domenico Strazzullo
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.66
 
Graphics programming with Perl
Tác giả: Martien Verbruggen
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6633
 
OpenGL programming guide [electronic resource] : the official guide to learning OpenGL, Versions 4.1
Tác giả: Dave Shreiner
Xuất bản: Sl: AddisonWesley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.663
 
Fundamentals of SVG programming
Tác giả: Campesato Oswald
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.66
 
Texturing & modeling : a procedural approach
Tác giả: David S Ebert
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.66
 
Java Drawing with Apache Batik-A Tutorial
Tác giả: Alexander Kolesnikov
Xuất bản: : Brainy Software Corp, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.663
 
OpenGL superbible : comprehensive tutorial and reference
Tác giả: Richard S Wrigh
Xuất bản: Upper Saddle River: Addison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.66
 
Introduction to computer graphics [electronic resource] : using java 2D and 3D
Tác giả: F Klawonn
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6633
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục