Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Basic research methods for librarians
Tác giả: Lynn Silipigni Connaway, Ronald R Powell
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Libraries Unlimited, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Con người trong kỷ nguyên thông tin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  020
 
Access to Online Resources [electronic resource] : A Guide for the Modern Librarian
Tác giả: Kristina Botyriute
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Michail Kuzmin
Tác giả: Klaus Harer
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  020
 
Vvedenie v slavjanovedenie. Izbrannaja bibliografija
Tác giả: V E Moiseenko, K Gadani
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  020
 
Publikationsberatung an Universitäten : Ein Praxisleitfaden zum Aufbau publikationsunterstützender Services
Tác giả: Karin Lackner, Christian Kaier, Christian Kaier, Karin Lackner, Lisa Schilhan, Lisa Schilhan
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Library and Information Sciences: Trends and Research
Tác giả: Chuanfu Chen, Ronald Larsen
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Aus der Geisteswelt der Slaven Dankesgabe an Erwin Koschmieder
Tác giả: Ilse Kunsert, Alois Schmaus
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Michail Kuzmin
Tác giả: Klaus Harer
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  020
 
Vvedenie v slavjanovedenie. Izbrannaja bibliografija
Tác giả: V E Moiseenko, K Gadani
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  020
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục