Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49621 kết quả (0.7968702 giây)
Handbook of Mathematical Models in Computer Vision
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0387288317
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12964 Định dạng: PDF
Database design manual : using MySQL for Windows
Tác giả: Norman Matthew,
Thông tin xuất bản: London New York : Springer , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1852337168
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9573 Định dạng: PDF
Data mining with computational intelligence
Tác giả: Wang Lipo,
Thông tin xuất bản: kd : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 3540245227
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12311 Định dạng: PDF
Survivable optical WDM networks
Tác giả: Ou Canhui,
Thông tin xuất bản: kd : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0387244980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12324 Định dạng: PDF
Knowledge management and management learning : extending the horizons of knowledge-based management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0387258469
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12268 Định dạng: PDF
Grouping multidimensional data : recent advances in clustering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 354028348X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12267 Định dạng: PDF
Multi-agent programming
Tác giả: H Bordini Rafael,
Thông tin xuất bản: kd : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0387263500
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12270 Định dạng: PDF
Image Processing Using Pulse-Coupled Neural Networks
Tác giả: Lindblad T,
Thông tin xuất bản: kd : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 303.483
ISBN: 354024218X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12463 Định dạng: PDF
Applied quantitative finance
Tác giả: Härdle Wolfgang,
Thông tin xuất bản: : Springer , 2002
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 3540434607
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12917 Định dạng: PDF
Guide to Assembly Language Programming in Linux.
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0387261710
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12961 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục