Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Encyclopedia of love in world religions
Tác giả: Yudit Kornberg Greenberg
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205
 
In the name of God : the evolutionary origins of religious ethics and violence
Tác giả: John Teehan
Xuất bản: Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205.019
 
Researching the autism spectrum : contemporary perspectives
Tác giả: Payam Rezaie, Ilona Roth
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 B-205
 
The neuronal ceroid lipofuscinoses (Batten disease)
Tác giả: H-H Goebel, S E Mole, R E Williams
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WD 205.5.L5
 
Leading in a VUCA World [electronic resource] : Integrating Leadership, Discernment and Spirituality
Tác giả: Jacobus (Kobus) Kok, Steven C van den Heuvel
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  205.644
 
Outrage
Tác giả:
Xuất bản: London: UCL Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  205.6950954
 
Effective Altruism and Religion : Synergies, Tensions, Dialogue
Tác giả: Dominic Roser, Markus Huppenbauer, Markus Huppenbauer, Stefan Riedener, Stefan Riedener, Dominic Roser
Xuất bản: BadenBaden: , 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  205.6
 
Charity and giving in monotheistic religion
Tác giả: Miriam Frenkel, Yaacov Lev
Xuất bản: Berlin New York: Walter de Gruyter, c2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205.677
 
Moderate-to-severe psoriasis
Tác giả: John Y M Koo
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, c2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205
 
Mild-to-moderate psoriasis
Tác giả: John Y M Koo, Mark Lebwohl, Chai Sue Lee
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, c2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục