Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Vượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  324.2597075
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả: Đinh Xuân Lý, Ngô Đăng Tri, Ngô Quang Định, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Viết Thông
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Tài liệu hướng dẫn ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả: Nguyễn Viết Thông
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1973 - 1975)
Tác giả: Nguyễn Xuân Tú
Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Tác giả: Trần Thu Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Vượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  324.2597075
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục