Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex chi nhánh Vũng Tàu
Tác giả: Hoàng Ngọc Thịnh, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN tại vùng 7 ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Tác giả: Mai Thanh Tuấn, Phan Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Các giải pháp quản trị nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam
Tác giả: Điền Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Dương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Nam Việt
Tác giả: Phạm Lê Kha, Phan Thị Minh Châu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Quản trị nợ xấu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng khu vực Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Danh Huy, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Ngọc Thoa, Kiều Nga, Thùy Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Thực trạng nợ xấu tại các NHTM Việt Nam và cách giải quyết vấn đề này
Tác giả: Nguyễn Đào Thi Phương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn Ngọc Huyền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Treasury finance and development banking : a guide to credit, debt, and risk
Tác giả: Biagio Mazzi
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Cars market and loan installment service from ACB
Tác giả: Minh Duy Pham, Ngoc Thuy Nguyen
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
Solution to improve the short term lending at Navibank
Tác giả: Thi Phi Loan Bui, Ngoc Thuy Nguyen
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục