Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 992 kết quả (0.6899878 giây)
Nghiên cứu ứng dụng biến đổi wavelet trong phân tích và ước lượng các tham số mô hình lưu lượng đa phân dạng trên intern...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58632 Định dạng: PDF
Ứng dụng lí thuyết fractal trong nghiên cứu và xây dựng các mô hình lưu lượng internet : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58635 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động phức hợp, hình thành trung tâm gia công chế tạo 5 trục ảo
Tác giả: Lê Hoài Quốc,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các phân bố đuôi nặng và ứng dụng trong khảo sát lưu lượng voip : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58633 Định dạng: PDF
Xây dựng các bài thực hành cho môn học mạng viễn thông sử dụng phần mềm mô phỏng mạng NS : báo cáo tóm tắt kết quả đề tà...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58634 Định dạng: PDF
Nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn quốc gia vê tiêu chí và quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm : báo cáo tó...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.10218
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58637 Định dạng: PDF
Nghiên cứu một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa mạng viễn thông hỗ trợ kĩ thuật định tuyến đường ngắn nhất : báo ...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58638 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối đặt tần số ППH-1V đài la bàn tự động định hướng APK-22 trên máy bay Su : báo cáo tổng ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện kỹ thuật , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.13251
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58631 Định dạng: PDF
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị media gateway trong mạng NGN : bá...
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58639 Định dạng: PDF
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm phần mềm các phép đánh giá chất lượng sử dụng : Thuyết minh tiêu chuẩn
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.10218
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 58640 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục