Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4062236 giây)
Quản lý dự án đầu tư công : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Như Thanh,
Ký hiệu phân loại: 332.67252
ISBN: 9786045732212
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Great Reset : 2021 European Public Investment Outlook
Thông tin xuất bản: Cambridge UK : Open Book Publishers , 2021
Ký hiệu phân loại: 332.67252
ISBN: 9781800643529
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The great reset [electronic resource] : 2021 European public investment outlook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Open Book Publishers , 2021
Ký hiệu phân loại: 332.67252
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục