Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 266 kết quả
Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạ...
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Water and Los Angeles: A Tale of Three Rivers, 1900?1941
Tác giả: Tom Sitton, William Deverell
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.9
 
Protein Purification
Tác giả: Rizwan Ahmad, Rizwan Ahmad
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.9
 
Water and Los Angeles
Tác giả:
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.9
 
Coastal Management in Australia
Tác giả:
Xuất bản: Adelaide: University of Adelaide Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.9
 
Hydrogen Station Data Collection and Analysis [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2018
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.9
 
Research and Development of Zinc Air Fuel Cell To Achieve Commercialization Final Report CRADA No. TC-1544-98 [electroni...
Tác giả:
Xuất bản: Livermore Calif Oak Ridge Tenn: Lawrence Livermore National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2017
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.9
 
Advancements in Wind Integration Study Data Modeling [electronic resource] : The Wind Integration National Dataset (WIND...
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.9
 
Assessing Long-Term Wind Conditions by Combining Different Measure-Correlate-Predict Algorithms [electronic resource] : ...
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.9
 
Potential Economic Impacts from Offshore Wind in the Southeast Region (Fact Sheet) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  333.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục