Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Capital and the debt trap : learning from cooperatives in the global crisis
Tác giả: Claudia B Sánchez Bajo, Bruno Roelants
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Đánh giá thực trạng, nghiên cứu định hướng và xây dựng giải pháp phát triển các loại hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh T...
Tác giả: Nguyễn Văn Năm, Huỳnh Lam Phương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Sở khoa học và công nghệ, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Conservation Biology in Sub-Saharan Africa
Tác giả: W Johnny Wilson, Richard B Primack
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Le mouvement coopératif au coeur du XXIe siècle
Tác giả: Alain-G Gagnon, Alban D'Amours, Stephan Gervais, Jean-Pierre Girard
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  334
 
The Commons : Economic Alternatives in the Digital Age
Tác giả: Vangelis Papadimitropoulos
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  334
 
What's yours is mine : against the sharing economy
Tác giả: Tom Slee
Xuất bản: New York New York London England: OR Books, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Peer to Peer
Tác giả:
Xuất bản: : University of Westminster Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  334
 
The Commons
Tác giả:
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  334
 
Cooperative Enterprises in Australia and Italy : Comparative analysis and theoretical insights
Tác giả: Anthony Jensen, Anthony Jensen, Greg Patmore, Greg Patmore, Ermanno Tortia, Ermanno Tortia
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  334
 
Conservation Biology in Sub-Saharan Africa
Tác giả: John W Wilson, Richard B Primack
Xuất bản: : Open Book Publishers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  334
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục