Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.5799685 giây)
A theory of contract law : empirical insights and moral psychology
Tác giả: Alces Peter A,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 346.0201
ISBN: 0195371607
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146605 Định dạng: PDF
Agency Theory: Methodology, Analysis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.0201
ISBN: 9783631754009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Agency Theory: Methodology, Analysis
Ký hiệu phân loại: 346.0201
ISBN: 9783631529737
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục