Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.3125496 giây)
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Bộ tài chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chủ doanh nghiệp - kế toán trưởng cần biết chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho nợ phải ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sách tham khảo pháp luật về chủ thể kinh doanh
Ký hiệu phân loại: 346.06
ISBN: 9786047352562
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sách tham khảo pháp luật doanh nghiệp: quy định và tình huống
Ký hiệu phân loại: 346.06
ISBN: 9786047366705
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135199 Định dạng: PDF
Tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động quản lý công ty cổ phần
Tác giả: Lê Ngọc Thảo,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135636 Định dạng: PDF
Vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
Tác giả: Phan Quỳnh Giao,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135749 Định dạng: PDF
Pháp luật về quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2014
Tác giả: Lê Minh Nhi,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về cổ đông công ty cổ phần
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 137546 Định dạng: PDF
Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 138811 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục