Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi - bổ sung) : có hiệu lực từ ngày 01/07/2011
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
Tìm hiểu luật kinh doanh bảo hiểm
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
Pháp luật Việt Nam về hoạt động chi trả bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm
Tác giả: Nguyễn Thị Thiện Mỹ, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.086
 
Pháp luật về trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thỵ Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.086
 
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Bạch, Nguyễn Thị Bích Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.086
 
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
Tác giả: Trần Thế Anh, Đoàn Trọng Chỉnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  346.086
 
Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm : Bài tập và tình huống
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam, Bùi Thị Hằng Nga
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục