Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2656245 giây)
Leading a Learning Revolution : The Story Behind Defense Acquisition University's Reinvention of Training
Tác giả: Anderson Frank J,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Pfeiffer , 2008
Ký hiệu phân loại: 355.0071
ISBN: 9780787983086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục