Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.2344373 giây)
Encyclopedia of forensic science
Tác giả: Bell Suzanne,
Thông tin xuất bản: New York NY : Facts On File , c2008
Ký hiệu phân loại: 363.2503
ISBN: 0816067996 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
World of forensic science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : ThomsonGale , 2006
Ký hiệu phân loại: 363.2503
ISBN: 1414402945 (set : hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 31506 Định dạng: PDF
Wiley encyclopedia of forensic science
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.2503
ISBN: 0470018267
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 101684 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục