Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.2656255 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:379
Handbook of Education Policy Studies [electronic resource] : Values, Governance, Globalization, and Methodology, Volume ...
Thông tin xuất bản: Singapore :Springer Singapore : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9789811383472
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 168929 Năm XB: 2020
Intercultural Dialogue in the European Education Policies : A Conceptual Approach
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 978-3-030-41517-4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 173349 Năm XB: 2020
World Class Universities [electronic resource] : A Contested Concept
Thông tin xuất bản: Singapore :Springer Singapore : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9789811575983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 169661 Năm XB: 2020
Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies [electronic resource] : Practice, Policy, and Research Acr...
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9783030711023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 169782 Năm XB: 2021
Geschlechterreflektierte Pädagogik gegen Rechts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Verlag Barbara Budrich
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9783938094198
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 164166 Năm XB: 2015
The Prevent Duty in Education [electronic resource] : Impact, Enactment and Implications
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9783030455590
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 169520 Năm XB: 2020
The Dynamics of Opportunity in America: Evidence and Perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: ChamSpringer
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9783319259895
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 187635 Năm XB: 2016
Intercultural Dialogue in the European Education Policies [electronic resource] : A Conceptual Approach
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9783030415174
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 169202 Năm XB: 2020
The Crisis for Young People [electronic resource] : Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare
Tác giả: by Andy Green, ,
Thông tin xuất bản: Springer Nature
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 9783319585475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 200398 Năm XB: 2017
Empowering Teachers to Build a Better World : How Six Nations Support Teachers for 21st Century Education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: SingaporeSpringer Nature
Ký hiệu phân loại: 379
ISBN: 978-981-15-2137-9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 173339 Năm XB: 2020
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục