Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách c...
Tác giả: Chu Phương Quỳnh, Đồng Văn Chung, Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Tâm, Phan Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.3095
 
Trade adjustment costs in developing countries : impacts, determinants and policy responses
Tác giả: Bernard M Hoekman, Guido G Porto
Xuất bản: Washington DC: The International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382.3091724
 
Parochial global Europe : 21st century trade politics
Tác giả: Alasdair R Young, John Peterson
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382.3094
 
European Union Competition Policy versus Industrial Competitiveness : Stringent Regulation and its External Implications
Tác giả: Hikaru Yoshizawa
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382.3094
 
Biomarker
Tác giả: Tapan Kumar Khan
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  382.30954
 
Power, Protection, and Free Trade International Sources of U.S. Commercial Strategy, 1887-1939
Tác giả: David A Lake
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  382.30973
 
Global Perspectives on China's Belt and Road Initiative
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  382.30951
 
Power, Protection, and Free Trade : International Sources of U.S. Commercial Strategy, 1887-1939
Tác giả: David A Lake
Xuất bản: Ithaca London: Cornell University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382.30973
 
Can BRICS De-dollarize the Global Financial System?
Tác giả: Zongyuan Zoe Liu, Mihaela Papa
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382.3091724
 
Can BRICS de-dollarize the global financial system?
Tác giả: Zongyuan Zoe Liu, Mihaela Papa
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382.3091724
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục