Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.406204 giây)
The Imaginary Geography of Hollywood Cinema 1960-2000
Tác giả: Long Christian B,
Thông tin xuất bản: Bristol : Intellect , 2017
Ký hiệu phân loại: 384.80973
ISBN: 9781783208302
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How Hollywood works
Tác giả: Wasko Janet,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2003
Ký hiệu phân loại: 384.80973
ISBN: 076196813X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Imaginary Geography of Hollywood Cinema 1960?2000
Tác giả: Long Christian B,
Thông tin xuất bản: Bristol : Intellect , 2017
Ký hiệu phân loại: 384.80973
ISBN: 9781783208296
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục