Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Lịch sử lí luận và thực tiễn phiên chuyển các ngôn ngữ trên thế giới
Tác giả: Hà Học Trạc
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  418.02
 
Dịch thuật văn bản khoa học
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  418.02
 
Morpho-Syntactic Expansions in Translation from English into Slovenian as a Prototypical Response to the Complexity of t...
Tác giả: Milena Milojevic Sheppard
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  418.02
 
Sites of Translation: What Multilinguals Can Teach Us about Digital Writing and Rhetoric
Tác giả: Laura Gonzales
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
Creative Constraints
Tác giả:
Xuất bản: Clayton Victoria Australia: Monash University Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
Morpho-Syntactic Expansions in Translation from English into Slovenian as a Prototypical Response to the Complexity of t...
Tác giả: Milena Milojevic Sheppard
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  418.02
 
Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng = : Introducing Translation Studies theories and applications
Tác giả: Jeremy Munday, Trịnh Lữ
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
Note - taking for consecutive interpreting : A short Course
Tác giả: Andrew Gillies
Xuất bản: New York: Routledge, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
The Bloomsbury companion to language industry studies / edited by Erik Angelone, Maureen Ehrensberger-Dow and Gary Masse...
Tác giả: Eri7 Angelone, Maureen Ehrensberger-Dow, Gary Massey
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
Translation and multimodality : beyond words
Tác giả: Monica Boria, Angeles Carreres, María Noriega-Sánchez, Marcus Tomalin
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục