Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2330 kết quả (0.6200502 giây)
Towards a critical theory of society
Tác giả: Marcuse Herbert,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 0415137810
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66050 Định dạng: PDF
A world history of tax rebellions : an encyclopedia of tax rebels, revolts, and riots from antiquity to the present
Tác giả: Burg David F,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN: 0415924987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66173 Định dạng: PDF
Classics and moderns in economics : essays on nineteenth and twentieth century economic thought
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2003
Ký hiệu phân loại: 330.109
ISBN: 0415301661
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66214 Định dạng: PDF
International marketing : analysis and strategy
Tác giả: Onkvisit Sak,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0415311322
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66144 Định dạng: PDF
International strategic marketing : a[n] European perspective
Tác giả: Stone Marilyn A,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 041531416X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66043 Định dạng: PDF
A history of money elektronisk ressurs : from AD 800
Tác giả: Chown John F,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1994
Ký hiệu phân loại: 332.49
ISBN: 9780203347065
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66643 Định dạng: PDF
Economics lab elektronisk ressurs : an intensive course in experimental economics
Tác giả: Friedman Daniel,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 330.0724
ISBN: 9780203356845
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66642 Định dạng: PDF
Czech : an essential grammar
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 491.86
ISBN: 0415287847
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 66634 Định dạng: PDF
Classical macroeconomics elektronisk ressurs : some modern variations and distortions
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2003
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 9780203413524
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66641 Định dạng: PDF
Colloquial English [sound recording] : a complete English language course
Tác giả: King Gareth,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0415299500
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 66182 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục