Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
경희 한국어 쓰기1 = : Get it Korean Writing 1
Tác giả: 김에스더, 김중섭, 윤세윤, 윤혜리, 이정희, 조현용, Danielle o Pyun
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.781
 
경희 한국어쓰기 2 = : Get it Korean Writing 2
Tác giả: 김에스더, 김은영, 김중섭, 유수정, 이정희, 조 현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
경희 한국어쓰기 3 = : Get it Korean Writing 3
Tác giả: 김중섭, 윤혜리, 이정희, 정미향, 정윤주, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
경희 한국어쓰기4 = : Get it Korean Writing 4
Tác giả: 김중섭, 이정희, 정미향, 조현용, 천민지
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
경희 한국어쓰기 5 = : Get it Korean Writing 5
Tác giả: 김중섭, 김지영, 양정애, 윤세윤, 이정희, 장문정, 조현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
경희 한국어쓰기 6 = : Get it Korean Writing 6
Tác giả: 관정례, 김중섭, 양정애, 이안나, 이정희, 조현용, 주선경
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
Học tiếng Hàn thật là đơn giản từ vựng trình độ sơ trung cấp = Korean made easy vocabulary
Tác giả: Seung-eun Oh, Trang Nhung, Trang Thơm, Nguyễn Linh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
Từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề
Tác giả: Trang Nhung
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
A guide to Korean characters : reading and writing Hangŭl and Hanja
Tác giả: Bruce K Grant
Xuất bản: New Jersey: Hollym International Corp, 1982
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.781
 
Hướng dẫn phát âm tiếng Hàn chuẩn như người Hàn = : Korean Pronunciation Guide - How to Sound Like a Korean
Tác giả: Kim Jimin, Dương Thị Nhật Anh, Lee Eunju, Yoon Shinae
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục