Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Ứng dụng thuật toán DE vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Quảng Trọng Hùng, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Lê Đình Lương, Hồ Đắc Lộc, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Ứng dụng thuật toán PSO cải tiến tính toán phân bố công suất tối ưu đa mục tiêu
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Áp dụng thuật toán Gravitational search algorithm tính toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Võ Khánh Dương, Lê Đình Lương, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Linear time-invariant systems
Tác giả: Martin Schetzen
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31910151
 
Áp dụng thuật toán lai PSOGSA giải bài toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Ngọc Duy, Lê Đình Lương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.31910151
 
1

Truy cập nhanh danh mục