Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 761 kết quả (0.2968753 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:628
Sinh thái học và bảo vệ môi trường.
Tác giả: Lê Hiền Thảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 606 Năm XB: 1999
Kỹ thuật môi trường
Tác giả: Tăng Văn Đoàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1352 Năm XB: 2001
Environmental science and Engineering
Thông tin xuất bản: New York :Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN: 0849398436
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1893 Năm XB: 2006 File: PDF
Kỹ thuật môi trường
Tác giả: Hoàng Kim Cơ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5299 Năm XB: 2001
Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản
Tác giả: Lê Văn Nãi
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4740 Năm XB: 2000
Kỹ thuật địa môi trường
Tác giả: Nguyễn Uyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 8664 Năm XB: 2004
Kỹ thuật môi trường
Tác giả: Tăng Văn Đoàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 8766 Năm XB: 2004
Công nghệ môi trường
Tác giả: Trịnh Thị Thanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8688 Năm XB: 2004 File: PDF
Environmental Engineering
Tác giả: G.N Pandey
Thông tin xuất bản: New Dehli :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN: 0074633287
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2898 Năm XB: 1999
Cấp thoát nước
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 45642 Năm XB: 2007 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục