Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
CIMA official learning system. C2--fundamentals of financial accounting : CIMA Certificate in Business Accounting
Tác giả: Henry Lunt
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: CIMA Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
CIMA certificate paper C1 (2010) [electronic resource] : fundamentals of management accounting study text
Tác giả:
Xuất bản: London: BPP Learning Media, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Wiley Cpaexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Business Environment and Concepts
Tác giả: Ray Whittington
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Wiley Cpaexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting
Tác giả: Ray Whittington
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.076
 
You can pass the CPA exam : get motivated: knowledge and confidence-building techniques
Tác giả: Debra R Hopkins
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Regulation
Tác giả: Ray Whittington
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Financial accounting and reporting
Tác giả: Ray Whittington
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Wiley cpaexcel exam review 2015 focus notes [electronic resource] : business environment and concepts
Tác giả: Wiley
Xuất bản: Place of publication not identified: John Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Auditing and attestation
Tác giả: Ray Whittington
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.076
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục