Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.4061683 giây)
You can pass the CPA exam : get motivated: knowledge and confidence-building techniques
Tác giả: Hopkins Debra R,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 0471453897
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16347 Định dạng: PDF
Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán
Tác giả: Phan Đức Dũng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 9781760460907
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
CIMA official learning system. C2--fundamentals of financial accounting : CIMA Certificate in Business Accounting
Tác giả: Lunt Henry,
Thông tin xuất bản: Oxford UK Burlington MA : CIMA Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1856177858
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66874 Định dạng: PDF
CIMA certificate paper C1 (2010) [electronic resource] : fundamentals of management accounting study text
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : BPP Learning Media , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 9780751780680
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70796 Định dạng: PDF
Wiley Cpaexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Business Environment and Concepts.
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1118917863
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95195 Định dạng: PDF
Wiley Cpaexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting.
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1118917871
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95196 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Regulation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119047862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106808 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Financial accounting and reporting
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119051746
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106809 Định dạng: PDF
Wiley cpaexcel exam review 2015 focus notes [electronic resource] : business environment and concepts.
Tác giả: Wiley,
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 1119051649
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106810 Định dạng: PDF
Wiley CPAexcel exam review focus notes. 2015, Auditing and attestation
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.076
ISBN: 111905172X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106811 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục