Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vượt tổng mức đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại tỉnh Long An
Tác giả: Nguyễn Minh Nghiệp, Đinh Công Tịnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chi phí trong các dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp s...
Tác giả: Trương Công Nam, Lương Đức Long
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Phân tích các yếu tố gây chậm trễ tiến độ và vượt chi phí các dự án y tế, giáo dục tại Long An giai đoạn thi công
Tác giả: Đào Ngọc Thanh, Ngô Quang Tường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Nhận dạng và phân tích rủi ro tài chính đến dự án xây dựng - điển hình bệnh viện công nghệ cao
Tác giả: Trần Viết Huy, Lương Đức Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Quản lý tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
Tác giả: Võ Tường Oanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng trường THPT Nguyên Thành
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Lê Quang Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.0681
 
VE Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí xây dựng
Tác giả: Lưu Trường Văn, Nguyễn Thanh Việt
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0681
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí của các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ ...
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Phương Duy, Lương Đức Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Phân tích rủi ro tài chính cho dự án nhà ở xã hội tại huyện Bình Chánh với ứng dụng mô phỏng monte carlo áp dụng cho dự ...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Thống
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  690.0681
 
Lập báo kinh tế kỹ thuật công trình nhà điều hành điện lực Tánh Linh
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Á, Phạm Thanh Thủy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.0681
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục