Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3750474 giây)
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vượt tổng mức đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại tỉnh Long An
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102158 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chi phí trong các dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp s...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102209 Định dạng: PDF
Phân tích các yếu tố gây chậm trễ tiến độ và vượt chi phí các dự án y tế, giáo dục tại Long An giai đoạn thi công
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102412 Định dạng: PDF
Nhận dạng và phân tích rủi ro tài chính đến dự án xây dựng - điển hình bệnh viện công nghệ cao
Tác giả: Trần Viết Huy,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102427 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các nhân tố gây vượt chi phí đối với dự án xây dựng cơ quan hành chính bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109867 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán công trình xây dựng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109870 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng trên địa bàn Thành phố...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110542 Định dạng: PDF
Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110603 Định dạng: PDF
Lập báo kinh tế kỹ thuật công trình nhà điều hành điện lực Tánh Linh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài năm 2016
Tác giả: Vũ Huy Hoàng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục