Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Conservation of historic buildings
Tác giả: Bernard M Feilden
Xuất bản: Oxford Burlington MA: Architectural Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.288
 
History of architectural conservation elektronisk ressurs
Tác giả: Jukka Jokilehto
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.288
 
Conservation of historic buildings elektronisk ressurs
Tác giả: Bernard M Feilden
Xuất bản: Amsterdam London: Architectural, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.288
 
Bảo tồn môi trường di sản : Sự tham gia và tiềm năng của cộng đồng trong bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, khả năng tư...
Tác giả: Ngô Minh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.288
 
Romantic Modernism : Nostalgia in the World of Conservation
Tác giả: Wim Denslagen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  720.288
 
Safety and Reliability - Safe Societies in a Changing World : Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, No...
Tác giả: Anne Barros, Anne Barros, Jan Erik Vinnem, Jan Erik Vinnem, Stein Haugen, Stein Haugen, Trond Kongsvik, Trond Kongsvik, Coen van Gulijk, Coen van Gulijk
Xuất bản: London UK: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  720.288
 
Romantic Modernism
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  720.288
 
Architecture and Fire : A Psychoanalytic Approach to Conservation
Tác giả: Stamatis Zografos
Xuất bản: London: UCL Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  720.288
 
International heritage and historic building conservation : saving the world's past
Tác giả: Zeynep Aygen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.288
 
1

Truy cập nhanh danh mục