Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.1249049 giây)
John C. Parkin, Archives, and Photography: Reflections on the Practice and Presentation of Modern Architecture
Tác giả: Michael McMordie,
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 9781552386392
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Architectural Journal 1960-1975
Tác giả: Krier Rob,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2015
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 9783110438291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Reyner Banham : historian of the immediate future
Tác giả: Whiteley Nigel,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , c2002
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 0262232162 (hc.)
Le Corbusier in detail
Tác giả: Samuel Flora,
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 0750663545
ID: 95960 Định dạng: PDF
Những kiến trúc sư bạn tôi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2015
Ký hiệu phân loại: 720.92
Your private sky R. Buckminster Fuller : art design science
Tác giả: Krausse Joachim,
Thông tin xuất bản: Switzerland : Lars Müller Publishers , 1999
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 3907044886
Đổi mới trong nghệ thuật kiến trúc cuộc đời của Frank Lloyd Wright = Rebellion Dans L'architecture La Vie De Frank Lloyd...
Tác giả: Forsee Aylesa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2015
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 9786048201111
Le Corbusier, the noble savage : toward an archaeology of modernism
Tác giả: Vogt Adolf Max,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 0262220563
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Frank Lloyd Wright versus America : the 1930s
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1990
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 0262100444
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Filarete : Der Architekt der Renaissance als Demiurg und Pädagoge
Tác giả: Hub Berthold,
Thông tin xuất bản: Wien : Böhlau , 2020
Ký hiệu phân loại: 720.92
ISBN: 9783205200529
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục