Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
1-2-3 Draw Dinosaurs and Other Prehistoric Animals
Tác giả: Freddie Levin
Xuất bản: : Peel, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
Draw 50 sharks, whales, and other sea creatures [electronic resource] : the step-by-step way to draw great white sharks,...
Tác giả: Lee J Ames, Warren Budd
Xuất bản: New York: WatsonGuptill Publ, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  743.6
 
Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ các loài động vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.6
 
How to draw animals
Tác giả: Jack Hamm
Xuất bản: New York NY: Perigee Books, 1982
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
Phương pháp vẽ đơn giản động vật
Tác giả: Minh Thư
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Phương Đông, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.6
 
Art journey animals : a collection of inspiring contemporary masterworks
Tác giả: Jamie Markle
Xuất bản: Cincinnati Ohio: North Light Books, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
The complete beginner's guide to drawing animals : more than 200 drawing techniques, tips & lessons for rendering lifeli...
Tác giả:
Xuất bản: Lake Forest CA: Walter Foster Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
Crayon : an artist's colorful guide to drawing on the go!
Tác giả: Monika Forsberg
Xuất bản: Lake Forest CA: Walter Foster, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
Tangle-inspired botanicals : exploring the natural world through mindful, expressive drawing / [a]
Tác giả: Sharla R Hicks
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
An Atlas of animal anatomy for artists
Tác giả: H Baum, H Dittrick, W Ellenberger
Xuất bản: New York: Dover, 1956
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục