Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Mỹ thuật Vẽ các khối hình học. tập 1
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Vẽ tổ hợp kỷ hà thạch cao
Tác giả: Thùy Linh
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.8
 
Vẽ vật thực : Tượng thạch cao
Tác giả: Gia Bảo, Anh Tuấn, Đoàn Loan
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.8
 
Hình họa 3 đầu tượng & tượng toàn thân
Tác giả: Tôn Nữ Tường Hoa, Nguyễn Văn Mẫn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật cơ bản và nâng cao tĩnh vật ngũ quan thạch cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
How to draw anime & game characters
Tác giả: Tadashi Ozawa
Xuất bản: Tokyo: GraphicSha, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao phác hoạ hình khối thạch cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.8
 
Hình họa 3 ( đầu tượng & tượng toàn thân)
Tác giả: Tôn Nữ Tường Hoa, Nguyễn Văn Mẫn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật : Vẽ các khối hình học. tập 2
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục