Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
The ultimate mixed martial arts training guide : techniques for fitness, self-defense & competition
Tác giả: Danny Plyler, Chad Seibert
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Betterway Sports, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
Mma mastery : ground and pound
Tác giả: Mark Hatmaker
Xuất bản: San Diego CA: Tracks Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
Những người mở đường đưa võ Việt ra thế giới
Tác giả: Phương Tấn
Xuất bản: TPHCM: Văn hóaVăn nghệ, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.815
 
Hệ thống các bài tập huấn luyện Pencak Silat : Sách tham khảo dành cho sinh viên Đại học thể dục thể thao I
Tác giả: Trần Tuấn Hiếu, Lý Đức Trường
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.815
 
Giáo trình Pencak Silat : dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Trần Đức Dung, Lưu Quang Hiệp, Lý Đức Trường, Trần Kim Tuyến
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.815
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Pencak Silat : dành cho sinh viên chuyên sâu chuyên ngành GDTC và HLTT
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.815
 
Mixed martial arts unleashed : mastering the most effective moves for victory elektronisk ressurs
Tác giả: Mickey Dimic, Christopher Miller
Xuất bản: Dubuque Iowa London: McGrawHill McGrawHill distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
Căn bản Âm Dương kiếm : Bài côn ngũ mã khai thành
Tác giả: Lê Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.815
 
Chinese martial arts : from antiquity to the twenty-first century
Tác giả: Peter Allan Lorge
Xuất bản: New York NY: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
Căn bản Âm Dương kiếm : Bài côn ngũ mã khai thành
Tác giả: Lê Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục