Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Ba lần vượt Trường Sơn : Hồi ký
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Năm tháng dâng người : hồi ký
Tác giả: Lê Công Cơ
Xuất bản: TPHCM Đà Nẵng: Trẻ Đại học Duy Tân Đà Nẵng, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Những chân trời khát vọng : Hồi ký
Tác giả: Tần Hoài Dạ Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Hồi ký nghề giáo : tôi đã chọn
Tác giả: Lê Hiếu Kính
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời chiến Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Thạc, Đặng Hưng Vương
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Ba lần vượt Trường Sơn : Hồi ký
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Hồi ký Nguyễn Hiến Lê
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Một thời nhớ mãi : tập bút ký
Tác giả: Nguyễn Quang Huynh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Bác Hồ và đội du kích Pác Bó : Hồi ký
Tác giả: Hoàng Thế Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Tân trào (ký sự) : Tập ký
Tác giả: Song Hào
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục