Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
In the Garden of Beasts
Tác giả: Mark Bittman, Mark Bittman cm
Xuất bản: : Crown Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  943.086
 
Germans against Hitler [electronic resource] : the Stauffenberg plot and resistance under the Third Reich
Tác giả: Hans Mommsen, Angus McGeoch
Xuất bản: London: IB Tauris, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
Earthborn
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : Tor Books, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  943.086
 
Hitler's war and the war path
Tác giả: David John Cawdell Irving, David John Cawdell Irving, David John Cawdell Irving, Harry W Mazal
Xuất bản: London: Focal Point, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
The philosophy of Alfred Rosenberg : origins of the National Socialist myth
Tác giả: James B Whisker, Harry W Mazal
Xuất bản: Costa Mesa Calif: Noontide, 1990
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
American Jewry and the Holocaust The American Jewish Joint Distribution Committee, 1939-1945
Tác giả: Yehuda Bauer
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  943.086
 
Franz Marc [electronic resource]
Tác giả: Klaus H Carl
Xuất bản: New York: Parkstone Press International, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
Children to a degree : growing up under the Third Reich
Tác giả: Horst Christian
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
A history of Hitler's empire [compact disc]
Tác giả: Thomas Childers
Xuất bản: Chantilly VA: Teaching Co, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
A terrible revenge : the ethnic cleansing of the east European Germans, 1944-1950
Tác giả: Alfred M De Zayas
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.086
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục