Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
The Culture of India [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Encyclopedia of India
Tác giả: Stanley A Wolpert
Xuất bản: Detroit: Charles Scribners Sons Thomson Gale, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Story of Swarajya - Part 1
Tác giả: Vishnu Prabhakar
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
The black hole of empire : history of a global practice of power
Tác giả: Partha Chatterjee
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
The culture of India
Tác giả: Kathleen Kuiper
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Lịch sử văn minh Ấn độ
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  954
 
Brāhmaṇa : saṃskr̥ti-śāstra aura śastra
Tác giả: Raghuvaṃśa Rāya
Xuất bản: Candigarha Bharata: Abhisheka P, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
The history of India
Tác giả: John McLeod
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an imprint of ABCCLIO LLC, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Lịch sử văn minh Ấn độ
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  954
 
Lịch sử văn minh Ấn Độ = The lessons of history
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  954
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục