Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nuussuarmiut (Vol. 345):Hunting families on the big headland
Tác giả: Keld Hansen
Xuất bản: Copenhagen S: Museum Tusculanum Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  799.29982
 
The European Productivity Agency and Transatlantic Relations 1953-1961 (Vol. 4)
Tác giả: Bent Boel
Xuất bản: Copenhagen S: Museum Tusculanum Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Northernmost Ruins of the Globe (Vol. 329):Eigil Knuth's Archaeological Investigations in Peary Land and Adjacent Ar...
Tác giả: Bjarne Grønnow, Jens Fog Jensen
Xuất bản: Copenhagen S: Museum Tusculanum Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Southernmost People of Greenland - Dialects and Memories (Vol. 337):Qavaat - Oqalunneri Eqqaamassaallu
Tác giả: Mâliâraq Vebæk
Xuất bản: Copenhagen S Denmark: Museum Tusculanum Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Stone Age of Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt) (Vol. 336):A regional analysis of the Saqqaq and Dorset cultures of Cen...
Tác giả: Jens Fog Jensen
Xuất bản: Copenhagen S Denmark: Museum Tusculanum Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  998.2
 
Denmark-Greenland in the twentieth century (Vol. 341)
Tác giả: Axel Kjær Sørensen
Xuất bản: Copenhagen S Denmark: Museum Tusculanum Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.99982
 
1

Truy cập nhanh danh mục