Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Microsoft Access 2010 : VBA programming inside out
Tác giả: Andrew Couch
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Querying Microsoft SQL Server 2012 : exam 70-461 training kit
Tác giả: Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Ron Talmage
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Inside Windows debugging
Tác giả: Tarik Soulami
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft Press OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Architecting mobile solutions for the enterprise
Tác giả: Dino Esposito
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft Press OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Windows Azure step by step
Tác giả: Roberto Brunetti
Xuất bản: Sebastopol Calif: published with the authorization of Microsoft Corp by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Inside Microsoft SharePoint 2010
Tác giả: Ted Pattison
Xuất bản: Sebastopol Calif: Published with the authorization of Microsoft Corp by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint Designer 2010 [electronic resource] : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint Designer 2010 : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Programming Microsoft LINQ in Microsoft .NET Framework 4
Tác giả: Paolo Pialorsi, Marco Russo
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7782
 
Microsoft SQL Server 2012 T-SQL fundamentals
Tác giả: Itzik Ben-Gan
Xuất bản: Sebastopol Calif Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục