Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 279 kết quả (0.3125001 giây)
Real-time Linked Dataspaces : Enabling Data Ecosystems for Intelligent Systems
Tác giả: Curry Edward,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 9783030296650
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Cho Người Dùng Access 97
Tác giả: Đỗ Duy Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng
Tác giả: Hoàng Hồng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình ứng dụng tin học Sử dụng và khai thác Visual FoxPro 6.0 / chủ biên, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Hải
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2000 : Phần nâng cao hệ thu nhập & tiền lương
Tác giả: Ông Văn Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : knxb , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bài mẫu ứng dụng Access 97 trong dự toán công trình
Tác giả: Ông Văn Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft Access for Windows 95 Tutorial
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Glencoe , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Effective Access 7.0
Tác giả: J Erickson Fritz,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình Lý thuyết & Bài tập Microsoft Visual FoxPro 6.0
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục