Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
VMware ESX and ESXi in the enterprise [electronic resource] : planning deployment of virtualization servers
Tác giả: Edward Haletky
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PrenticeHall, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.8
 
Digital fundamentals
Tác giả: Thomas L Floyd
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PrenticeHall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Core C# and .NET
Tác giả: Stephen C Perry
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PrenticeHall PTR, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Physics for scientists and engineers : with modern physics
Tác giả: Paul M Fishbane, Ste Gasiorowicz, Stephe Thornton
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson PrenticeHall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Elements of chemical reaction engineering
Tác giả: H Scott Fogler
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PrenticeHall PTR, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.299
 
Thinking in C
Tác giả: Bruce Eckel
Xuất bản: Upper Saddle River NJ London: Prentice Hall PrenticeHall International, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Thinking in C++
Tác giả: Bruce Eckel
Xuất bản: Upper Saddle River NJ London: Prentice Hall PrenticeHall International, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1

Truy cập nhanh danh mục