Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 226 kết quả
The Facts on File physics handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Relativistic transitions in the hydrogenic atoms [electronic resource]
Tác giả: R Boudet
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Mad about modern physics : raintwisters, paradoxes and curiosities
Tác giả: Frank Potter, Christopher Jargodzki
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
SAT II success physics
Tác giả: Gary Graff
Xuất bản: Lawrenceville NJ: ThomsonPetersons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
University physics with modern physics
Tác giả: W Bauer, Gary D Westfall
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Conceptual physics
Tác giả: Paul G HewittPaul G Hewitt
Xuất bản: San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
McGraw-Hill Ryerson physics 12
Tác giả: Greg Dick, David Keefe
Xuất bản: Whitby Ont: McGrawHill Ryerson, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Bài tập vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt
Tác giả: Lê Văn Nghĩa, Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Nguyễn Tụng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Vật lý đại cương. Tập 3, phần 1 - Quang học - vật lý nguyên tử và hạt nhân
Tác giả: Lương Duyên Bình, Lê Băng Sương, Ngô Phú An, Nguyễn Hữu Tăng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
The Modern Revolution in Physics
Tác giả: Benjamin Crowell
Xuất bản: : Benjamin Crowell, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục