Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 204 kết quả
La casa del poder
Tác giả: Angélica Gorodischer
Xuất bản: Buenos Aires: Minotauro, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
Carlos Gardel. Su vida, su música, su época
Tác giả: Simon Collier
Xuất bản: Buenos Aires: Ariadna Ediciones, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Teoría, política y sociedad
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Antología del pensamiento crítico brasileño contemporáneo
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  199.81
 
Bitácora de un navegante
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.98
 
Pensar lo social
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301
 
Sociedades en conflicto
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.484098
 
Democracia na América Latina
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.981
 
Izquierdas del mundo, ¡únanse!
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.01
 
Justicia a la carta
Tác giả:
Xuất bản: Buenos Aires: CLACSO, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  347.82
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục