Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 159 kết quả
Encyclopedia of anthropology
Tác giả: H James Birx
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Encyclopedia of sociology
Tác giả: Edgar F Borgatta, Rhonda J V Montgomery
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Classic edition Sources Anthropology
Tác giả: Elvio Angeloni
Xuất bản: Dubuque Iowa: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
The practical skeptic : core concepts in sociology
Tác giả: Lisa J McIntyre
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Sociology matters
Tác giả: Richard T Schaefer
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
The Electric Kool-Aid Acid Test
Tác giả: Tom Wolfe
Xuất bản: : Bantam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
What is anthropology?
Tác giả: Thomas Hylland Eriksen
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Sociology for dummies [electronic resource]
Tác giả: Jay Gabler
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Anthropology for dummies
Tác giả: Cameron McPherson Smith, Evan Tyler Suliëman Davies
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục