Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 282 kết quả (0.6718236 giây)
Basic by Design : Structered Computer
Tác giả: Kitchen Andrew,
Thông tin xuất bản: USA : Prentice Hall , 1983
Ký hiệu phân loại: 001.6424
ISBN: 0130602698
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Psychedelic reflections
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Human Sciences Press , 1983
Ký hiệu phân loại: 154
ISBN: 0898851297
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47614 Định dạng: PDF
Algorithms
Tác giả: Sedgewick Robert,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley , 1983
Ký hiệu phân loại: 519.4
ISBN: 0201066726
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47703 Định dạng: PDF
Advanced Calculus
Thông tin xuất bản: : Wiley , 1983
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21111 Định dạng: PDF
Algebraic Numbers and Fourier Analysis
Tác giả: Salem Raphael,
Thông tin xuất bản: : Wadsworth International Group , 1983
Ký hiệu phân loại: 512.81
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21187 Định dạng: PDF
Home Renovation
Tác giả: Miller Dale E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 1983
Ký hiệu phân loại: 643.7
ISBN: 9780471288695
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Semantics A Coursebook
Tác giả: Hurford James R,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1983
Ký hiệu phân loại: 420.0143
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Error control coding : fundamentals and applications
Tác giả: Lin Shu,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : PrenticeHall , 1983
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 013283796x
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28896 Định dạng: PDF
La casa del poder
Thông tin xuất bản: Buenos Aires : Minotauro , 1983
Ký hiệu phân loại: 863
ISBN: 9789505470129
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 47735 Định dạng: PDF
Mathematical manuscripts of Karl Marx.
Tác giả: Marx Karl,
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0861510003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28618 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục