Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 67 kết quả
Ace the TOEFL essay (TWE) : everything you need for the test of written English
Tác giả: Tim Avants
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Webster's New World punctuation : simplified and applied
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Grammar success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York: Learning Express, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
English grammar for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: New York: Hungry Minds, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Fundamentals of English grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
A comprehensive grammar of the English language
Tác giả: David Crystal, Randolph Quirk
Xuất bản: London: Longman, 1985
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
The Oxford English grammar
Tác giả: Sidney Greenbaum
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Basic grammar and usage
Tác giả: Penelope Choy, Dorothy Goldbart Clark
Xuất bản: Boston MA: WadsworthCengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Longman English grammar
Tác giả: L G Alexander, R A Close
Xuất bản: London New York: Longman, 1988
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Grammar essentials for dummies [electronic resource]
Tác giả: Geraldine Woods, Joan Friedman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục