Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
My vocabulary did this to me : the collected poetry of Jack Spicer
Tác giả: Jack Spicer, Peter Gizzi, Kevin Killian
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
Imagining Mars : a literary history
Tác giả: Robert Crossley
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
The Wesleyan anthology of science fiction
Tác giả: Arthur B Evans
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Moving history / dancing cultures : a dance history reader
Tác giả: Ann Cooper Albright, Ann Dils
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.809
 
The Drama of Denishawn Dance
Tác giả: Jane Sherman
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  793.3
 
The Theatre of Robert Edmond Jones
Tác giả: Ralph Pendleton
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 1958
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  792.92
 
A Loftier Flight The Life and Accomplishments of Charles-Louis Didelot, Balletmaster
Tác giả: Mary Grace Swift
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 1974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  792.820924
 
Duncan Dancer An Autobiography
Tác giả: Irma Duncan
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 1966
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  793.320924
 
The Scenography of Josef Svoboda
Tác giả: Jarka Burian
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  792.0250924
 
Theatre Lighting Before Electricity
Tác giả: Frederick Penzel
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 1978
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  792.025
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục