Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 128 kết quả (0.3437622 giây)
Three Chapters on Courtly Love in Arthurian France and Germany : Lancelot-Andreas Capellanus-Wolfram von Eschenbach's "P...
Tác giả: Weigand Hermann J,
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9781469658629
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Recherche littéraire / Literary Research : Automne / Fall 2020
Tác giả: Maufort Marc,
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9782807616608
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Literature and the Making of the World : Cosmopolitan Texts, Vernacular Practices
Tác giả: Helgesson Stefan,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2021
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9781501374159
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thinking Literature across Continents
Tác giả: Ghosh Ranjan,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 20161202
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9780822373698
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Epistolary Novel in Eighteenth-Century Russia
Tác giả: Fraanje Maarten,
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9783954794126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Reading Percival Everett
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9782869062290
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Confessions
Tác giả: Thomas Docherty,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2012
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9781849666770
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Novels, Histories, Novel Nations : Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia
Tác giả: Kaljundi Linda,
Thông tin xuất bản: Helsinki : Finnish Literature Society SKS , 2015
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9789522227461
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Practical Stylistics
Tác giả: Widdowson H G,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1992
Ký hiệu phân loại: 809
Bộ sưu tập: Văn học
Real and Imaginary Travels 16th-18th centuries
Tác giả: Remi Vuillemin,
Thông tin xuất bản: : Presses universitaires de Strasbourg , 2015
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9791034404797
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục