Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 130 kết quả
International companion encyclopedia of children's literature
Tác giả: Peter Hunt
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of Renaissance literature
Tác giả: James Wyatt Cook
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of medieval literature
Tác giả: Jay Ruud
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Facts on File encyclopedia of Gothic literature
Tác giả: Mary Ellen Snodgrass
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Albero E Foglia
Tác giả: John R R Tolkien
Xuất bản: : Bompiani, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of erotic literature
Tác giả: John Phillips, Gaétan Brulotte
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
The legend of the Grail
Tác giả: Nigel Bryant
Xuất bản: Woodbridge Suffolk: DS Brewer, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
A dictionary of literary symbols
Tác giả: Michael Ferber
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
The 100 Most Influential Writers of All Time [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Amy McKenna
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Practical Stylistics
Tác giả: H G Widdowson
Xuất bản: NY: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  809
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục