Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 12651 kết quả
Nghiên cứu áp dụng năng lượng sóng biển tại Ninh Thuận - Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Bội Khuê
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312134
 
Nghiên cứu bảo vệ quá áp trên đường nguồn hạ áp khi sét đánh trực tiếp vào đường dây trung áp
Tác giả: Nguyễn Trung Lục, Quyền Huy Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng máy lạnh hấp thụ hiệu quả
Tác giả: Trần Trung Kiên, Bùi Xuân Lâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.57
 
Nghiên cứu diều khiển động cơ từ trở (SRM - Swiched Reluctance Machines)
Tác giả: Lê Long Hồ, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy phát điện từ đốt rác chôn lấp
Tác giả: Vũ Đức Nghĩa, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu đa bậc giảm số khoa công suất
Tác giả: Lương Trần Nghĩa, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Nghiên cứu sử dụng năng lượng gió sinh điện
Tác giả: Lê Quốc Vũ, Bùi Xuân Lâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ
Tác giả: Phạm Quốc Phương, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.1326
 
Nghiên cứu và lập mô hình mô phỏng thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn hạ áp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh, Quyền Huy Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho phát triển năng lượng tại Long An
Tác giả: Lê Minh Vũ, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  662.8
 

Truy cập nhanh danh mục