Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Nghiên cứu bảo vệ quá áp trên đường nguồn hạ áp khi sét đánh trực tiếp vào đường dây trung áp
Tác giả: Nguyễn Trung Lục, Quyền Huy Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Nghiên cứu và lập mô hình mô phỏng thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn hạ áp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh, Quyền Huy Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
High voltage circuit breakers [electronic resource] : design and applications
Tác giả: R D Garzon
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Nghiên cứu giao thức truyền thông IEC 61850 trong trạm biến áp
Tác giả: Trương Thế Việt, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống kết nối giữa RTU và IED theo tiêu chuẩn IEC61850
Tác giả: Đồng Thanh Tâm, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Thiết kế hệ thống bảo vệ và xây dựng cấu trúc mạng sử dụng IEC 61850
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Xây dựng mô hình máy cắt và khe hở phóng điện trong phân tích quá độ
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Hoa, Quyền Huy Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Điện tử công suất 1
Tác giả: Nguyễn Văn Nhờ
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Power electronics handbook
Tác giả: M H Rashid
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Digital power electronics and applications
Tác giả: Fang Lin Luo, M H Rashid, Hong Ye
Xuất bản: London Boston: Elsevier Academic, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục