Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 115 kết quả
Regional Geological Survey of Hanggai, Xianxia and Chuancun, Zhejiang Province in China [electronic resource] : 1:50,000...
Tác giả: Jianfang Zhang, Xiaoliang Cai, Xiaoyou Chen, Ruijun Gong, Mingguang Gu, Yuandong Liu, Jianguo Wang, Longwu Wang, Zongyao Zhou, Chaohui Zhu
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551
 
Anticipating and Preparing for Emerging Skills and Jobs [electronic resource] : Key Issues, Concerns, and Prospects
Tác giả: Rupert Maclean, Brajesh Panth
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.113
 
Science of Societal Safety [electronic resource] : Living at Times of Risks and Disasters
Tác giả: Seiji Abe, Yoshiaki Kawata, Mamoru Ozawa
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.76
 
The Beauty of Geology: Art of Geology Mapping in China Over a Century [electronic resource]
Tác giả: Liqiong Jia, Chenyang Li, Xuan Wu
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551
 
Bio-based Building Skin [electronic resource]
Tác giả: Anna Sandak, Marcin Brzezicki, Andreja Kutnar, Jakub Sandak
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Make Life Visible [electronic resource]
Tác giả: Masahiro Jinzaki, Atsushi Miyawaki, Masaya Nakamura, Yoshiaki Toyama
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Updates on Myopia [electronic resource] : A Clinical Perspective
Tác giả: Marcus Ang, Tien Y Wong
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  617.7
 
Educating Students to Improve the World [electronic resource]
Tác giả: Fernando M Reimers
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  375
 
Open and Distance Education in Asia, Africa and the Middle East [electronic resource] : National Perspectives in a Digit...
Tác giả: Adnan Qayyum, Olaf Zawacki-Richter
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Accelerator-Driven System at Kyoto University Critical Assembly [electronic resource]
Tác giả: Cheol Ho Pyeon
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.7092
 

Truy cập nhanh danh mục