Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Các thành phố Eco2 : các đô thị sinh thái kiêm kinh tế
Tác giả: Arish Dastur, Hinako Maruyama, Sebastian Moffatt, Hiroaki Suzuki, Nanae Yabuki
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
Fantasy city [electronic resource] : pleasure and profit in the postmodern metropolis
Tác giả: John Hannigan
Xuất bản: London New York: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
Urban dictionary : fularious street slang defined
Tác giả: Aaron Peckham
Xuất bản: Kansas City MO: Andrews McMeel Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
Cities and urban life
Tác giả: John J Macionis, Vincent N Parrillo
Xuất bản: Boston: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
Cities for a small planet
Tác giả: Richard George Rogers, Philip Gumuchdjian
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
Những lát cắt đô thị
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa, Lê Thị Thanh Tuyền, Phan Đình Bích Vân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
Rethinking Urban Parks : Public Space and Cultural Diversity
Tác giả: Setha M Low, Suzanne Scheld, Dana Taplin
Xuất bản: : University of Texas Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa : quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững
Tác giả: Léautier Frannie A, Ngô Hoàng Điệp, Vũ Cương
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
Chiến lược cơ sở hạ tầng : những vấn đề liên ngành
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
City
Tác giả: Phil Hubbard
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục