Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Canon EOS Rebel XS/1000D for dummies [electronic resource]
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Canon eos rebel xs/1000d digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon EOS digital rebel xti/400d for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Digital infrared photography photo workshop
Tác giả: Deborah Sandidge
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.34
 
Photoshop lightroom 2 for dummies(r)
Tác giả: Rob Sylvan
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.0285536
 
Crosswords for seniors for dummies [electronic resource]
Tác giả: Timothy E Parker, Joan Friedman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.732
 
Vampire : the requiem for dummies
Tác giả: Justin Achilli, Ken Cliffe, Colleen Totz Diamond
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Oil painting for dummies
Tác giả: Anita Giddings, Sherry Stone Clifton
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  751.45
 
Drawing cartoons & comics for dummies
Tác giả: Brian W Fairrington
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.51
 
Digital SLR cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục